For Stories
/


 

 

Videoserie opnemen

Wanneer er veel te vertellen is, kan een serie video’s uitkomst bieden. Je kan daarin simpelweg meer vertellen dan met één video. Dit kan zowel bij interne als externe communicatie handig zijn. Extern is de vorm wel bekend: er zijn genoeg tv programma’s die om 1 merk hangen. Ook heb je vele Youtubekanalen van bedrijven. Daarop vertellen zij bijvoorbeeld meer over hun merk, of over hun producten. Intern kan een serie video’s bijvoorbeeld worden gemaakt om voorlichting te geven of personeel te instrueren. Voorbeelden hiervan zijn instructies hoe je met apparatuur omgaat, of juist met elkaar of de klant. Hoe dan ook: met een videoserie kan je jouw verhaal echt goed vertellen.  


Instructievideo’s

Een goed voorbeeld van een videoserie, is een serie instructievideo’s. Zowel intern als extern kan je hiermee uitleggen hoe dingen werken. Een elektronicazaak kan bijvoorbeeld instructievideo’s maken over apparaten, maar kan ook instructievideo’s maken om personeel voor te lichten hoe ze met klanten om moeten gaan. Instructievideo’s kunnen zowel worden gefilmd als geanimeerd. 


Voorlichtingsvideo's

Deze videovariant lijkt wel erg op de instructievideo. Een voorlichtingsvideo heeft alleen net een ander doel: het vertelt de kijker iets. Een instructievideo wil de kijker echt iets leren. Voorlichtingsvideo’s kunnen goed worden ingezet wanneer er veranderingen zijn in je product of dienst, of juist in de interne organisatie. 


Voiceover

For Stories verzorgt ook het schrijven van voiceoverteksten, plus het inspreken van Nederlandse voiceovers. Indien nodig, kunnen we dit vaak al binnen 24 uur leveren. Bel of mail Stefan voor de mogelijkheden.